வாஸ்துவில் வளர்ந்த மனைகளின் பலன்கள்.

வாஸ்துவில் வளர்ந்த மனை

வாஸ்துவில் வளர்ந்த மனை             ஒரு மனையிடங்கள் எதாவது ஒருதிசைப்பகுதி வளர்ச்சி பெற்று இருந்தால் நல்லது என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் அதனால் நன்மையா அல்லது அதனால் தீமைகள் அதிகமா? என்பதனை தெரிந்து செயல்பட்டோம் ஆனால் ஒரு மனையில் வீடுகட்டி வாழும் மக்கள் அற்புதமான வாழ்க்கை வாழ முடியும். இழுத்து இருக்கின்ற மனைகளில் மிகச்சிறந்த மனையாக கிழக்கு மற்றும் வடக்கு பார்த்த மனைகளுக்கு துணை புரியும்.ஆனால் அந்த வீட்டில் உள்ள ஆண்கள் … Read more

இடத்தின் பத்திரப்பதிவும் வாஸ்துவும்,

யார் பெயரில் இடம் வாங்க வேண்டும்

யார் பெயரில் இடம் வாங்க வேண்டும் நாம் வாங்கும் இடம் அல்லது நம்மிடம் ஏற்கனவே இருக்கும் இடம் யாருடைய பெயரில் இருக்க வேண்டும் என்பது மிகவும் முக்கியம். ஆக இடம் என்பது ஆண்கள் பெயரில் இருந்தால் என்ன  பயன்கள் மற்றும், பெண்கள் பெயரில் இருந்தால் என்ன நன்மை  என்பது பற்றி பார்ப்போம். இந்த பஞ்ச பூத சக்தியோடு இணைந்த பூமி பெண் அம்சம் ஆகும். அதானால் தான் பூமியில் உள்ள அனைத்து செடிகள் மற்றும் மரங்களும் இனப்பெருக்கம் … Read more