செய்வினை வைத்திருந்தால் கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

செய்வினையை எப்படி எடுப்பது

  உங்களுக்கு செய்வினை வைத்திருந்தால் எப்படி கண்டுபிடிப்பது? செய்வினை இப்பவும் எல்லாராலும் நம்பப்படுகிறது. எல்லா வினைகளுக்கும் ஒரு எதிர்வினை இருக்கும் என்ற நியூட்டன் விதி அறிவியலின்படி உண்மையாகிறது. அப்படி பார்த்தால் உலகில் நன்மை என்று இருக்கும் போது தீமை என்று ஒன்று இருக்கத்தான் செய்யும். நல்ல சக்தி இருக்கிறது என நம்பும்போது தீய சக்தி ஒன்று இருக்கிறது என நம்பியாக வேண்டும். நல்ல சக்திக்கு நாம் கடவுள் என்று உருவகப்படுத்துகிறோம், கெட்ட சக்திக்கு சாத்தான் என்று உருவப்படுத்துகிறோம். … Read more

கஷ்டம் நீங்கி நிம்மதியாக வாழ வேண்டுமா?

கஷ்டம் நீங்கி நிம்மதியாக வாழ

உங்கள் வாழ்க்கையில் கஷ்டம் நீங்கி நிம்மதியாக வாழ வேண்டுமா?   தந்தை பெரியார் என்பவர் ஆன்மிகவாதி என்று நிரூபிக்கும் செயல்காளாக அவர் வள்ளல் பெருமான் சொல்லிய திருவருட்பாவில் “சாதியிலே மதம்களிலே சாக்கடை சண்டையிலே கோத்திர குப்பையிலே ஆதியிலே அபிமானித்து அலைகின்ற உலகில்” என்று துவங்கும் இந்த பாடலை தான் தன்னுடைய குடியரசு இதழில் முதல் பாடலாக பதித்து இருந்தார் என்று இன்று எத்தனை உறுப்பினர்களுக்கு தெரியும் .     நம் சமயத்தில் சொல்லப்பட்ட விவரம்களில் பல … Read more