வீட்டில் எந்த இடத்தினில் சாமி படங்களை மாட்டி வைக்கலாம்

வீட்டில் எந்த இடத்தினில் சாமி படங்களை மாட்டி வைக்கலாம் என்பதனைப் பற்றி எனது வாஸ்து பயணத்தில் கேக்கின்றனர். ஆகவே அவர்களுக்கு பதிழளிக்கும் வகையில்ட இக்கட்டுரை வழியாக பார்க்கலாம்.                  நமது மக்கள் அதிகமானோர்   வீடு ஆகட்டும். அல்லது தொழிற் கூடங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் ஆகட்டும். வடகிழக்கு பகுதியில் பூஜைக்குரிய படங்களை வைத்து வழிபாடு செய்யும் போது அதிகமான நன்மைகள் ஏற்படும். என்று நினைத்து கொண்டு அங்கு … Read more