வாஸ்து அகரம் | Agaram Vastu Vellore | சாப்பிடுவதற்கு ஏற்ற திசை வாஸ்து | Vastu for Dining Table

vastu in agaram

உணவு உண்ணும் முறை வாஸ்து பற்றி தெரிந்துகொள்வோம் . உணவு உண்ணும் முறை என்பது தெற்கு பார்த்து,மேற்கு பார்த்து, கிழக்கு பார்த்து அமர்தல் சாலச்சிறந்தது .அதனை விடுத்து வடக்கு பார்த்து எப்பொழுதுமே தரையில் இருந்தாலும்,நாற்காலியில் அமர்ந்தாலும் உணவு உண்ணும் செயலை செய்யக்கூடாது. உணவு உண்ணாது நோன்பிருக்கும் செயல்தான் வடக்கு பார்த்து இருப்பதுஆகும். Agaram Vastu, Vellore,வாஸ்து படி வாஸ்து ஆலோசனைகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் கட்டி கொடுக்கப்படும். வாஸ்து நிபுணர், தமிழ்நாடு. வாஸ்து துறை..குடியிருப்புகளுக்கான வாஸ்து.வணிகவளக்கங்களுக்கான வாஸ்து.,அலுவலக வாஸ்து.,தொழிற்கூடங்களுக்கான வாஸ்து,,உணவகத்திற்கான வாஸ்து,கடைகளுக்கான வாஸ்து,Vastu Consultant in Agaram, Chennai – List … Read more