கால் மேல் கால் போட்டு ஏன் அமரக்கூடாது / sattur vastu / சாத்தூர் வாஸ்து

பெண்களின் பழக்க வழக்கம்,பெண்கள் குளிக்கும் வழக்கம்,கால் மேல் கால் போட்டு உட்காராதே என்று கூறுவது ஏன்,சாத்தூர் வாஸ்து,chennaivasthu,sattur vastu,Vastu Shastra Consultants in Sattur,Vastu Shastra Consultants For Shops in Sattur,Vastu Shastra Consultants in Sattur,Flats, Apartments for Rent in Sattur,பெண்கள் கால் மேல் கால் ( #Cross_Leg ) போட்டு உட்காரக்கூடாது