வாஸ்து பிரச்சினைகள் கலப்பு திருமணம் மற்றும் காதல் திருமணத்தில் முடியுமா?

கலப்பு திருமணம் வாஸ்து

கலப்பு திருமணம் வாஸ்து           மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் என்பார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள், அந்த வகையில் ஒருவருடைய வாழ்வில் தனக்கு விருப்பப்பட்ட மனைவி அமைந்து விட்டாலே அவன் பாக்கியசாலி, அதேபோல் அந்த பெண்ணுக்கு தன்னை புரிந்து கொண்ட கணவன் அமைந்து விட்டாலே அவளும் பாக்கியசாலி தான். அறிவியல் முன்னேற்றத்திலும், நாகரிக முன்னேற்றத்திலும் நாம் இருக்கும் இடத்தை விட்டு வெகுதொலைவில் வேலைக்கு செல்கிறோம். அந்த வேலைக்கு செல்லும் இடத்தில் நமக்கு பிடித்த அல்லது … Read more