சஷ்டி விரதம் . கந்த சஷ்டி, பைரவ சஷ்டி, தேவி சஷ்டி

ஆன்மீக இரகசியம்: மனிதனின் உடலில் கொட்டிக்கிடக்கும் துர் எண்ணங்களை விரட்டுவதற்காக தான் சஷ்டி விரதம் . கந்த சஷ்டி, பைரவ சஷ்டி, தேவி சஷ்டி முக்கியமானவை . அந்த வகையில் ஒவ்வொருவரும் சஷ்டி விரதம் அனுசரிக்கும் பொழுது உடலில் ஊறிக் கிடக்கும் எதிர்மறை வினைகள் விலகுகின்றன. சஷ்டியைபிடித்தால் அகத்தில் கிடைக்கும் என்பது போல அகம் என்கிற உடல் சுத்தமாகும். வாஸ்து இரகசியம்: மனையடி அளவு எடுத்துக்கொண்டு ஹால் அமைக்கின்றனர். அந்த வகையில் 16×16, 20 ×16 ,22×26 … Read more

இன்று சஷ்டி கிருத்திகை செவ்வாய் கிழமை இணைந்த நாள்.

சஷ்டி

              இன்று மாசி செவ்வாய், கிருத்திகை, சஷ்டி மூன்றும் இணைந்தநாளில் முருகப் பெருமான் தரிசனம்…! மாசி செவ்வாய், சஷ்டி, கார்த்திகை என மூன்றும் இணைந்த இந்த நன்னாளில், முருகப்பனை தரிசனம் செய்து அருள் பெறுவோம். அன்புக்கும் அருளுக்கும் பஞ்சம்வைக்காத முருகப் பெருமானுக்கு முன்று விரதங்கள் மிகவும் உகந்தவையாகும். அவை, வார விரதம், நட்சத்திர விரதம் மற்றும் திதி விரதம் ஆகும். வார விரதம் என்பது செவ்வாய் கிழமைகளிலும், நட்சத்திர … Read more