தொடர் சங்கிலிகை சலார் பிலார் திவ்ய பிரபந்தம் todarshangiligai/நல்லொழுக்கமாக குழந்தைகளை வளர்க்க

தொடர் சங்கிலிகை சலார்-பிலார் என்னத் தூங்கு பொன்மணி ஒலிப்பப் படு மும்மதப் புனல் சோர வாரணம் பைய நின்று ஊர்வது போல் உடன் கூடிக் கிண்கிணி ஆரவாரிப்ப உடை மணி பறை கறங்க தடந் தாளிணை கொண்டு சார்ங்கபாணி தளர்நடை நடவானோ (1) செக்கரிடை நுனிக்கொம்பிற் தோன்றும் சிறுபிறை முளைப் போல நக்க செந் துவர்வாய்த் திண்ணை மீதே நளிர் வெண்பல் முளை இலக அக்குவடம் உடுத்து ஆமைத்தாலி பூண்ட அனந்தசயனன் தக்க மா மணிவண்ணன் வாசுதேவன் … Read more