சர்க்கரை நோய்க்கு வாஸ்து தீர்வு உண்டா?

Check-blood-Sugar-Levels-Regularly-

நோய்களுக்கு வாஸ்து தீர்வுகள் இன்றைய வாழ்க்கை முறையில் நமது உடலமைப்பானது மிக பெரிய பொக்கிஷம் அதை சரியாக பேணி பாதுகாக்காமல் விட்டுவிட்டால், அதேபோல் தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் உலகில் எதுவும் இல்லை. ஒருவர் மிகப் பெரிய நோய் வந்த நிலைக்கு ஆளானால் அவர் வாயில் இருந்து வரும் வார்த்தைகளை கேட்க முடியாத அளவிற்கு புலம்புவதை பார்த்திருப்பார்கள். ஒரு குடும்பத்தில் பரம்பரையாக சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் மரபு வழிகள் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டு … Read more