கட்டிய வீட்டில் சல்லிய தோஷம்

கட்டிய வீட்டில் சல்லியம்                இல்லத்தின் சில இடங்களில் வாஸ்துவில் உள்ள தவறுகளை சரி செய்தாலும் கூட அங்கு வாழும் மனிதர்களின் வாழ்வில் வசந்தம் என்பது அரிதாக இருக்கும். இதற்கு ஒரே காரணம் மட்டுமே இருக்க முடியும் என்பது எனது வாஸ்து பயணத்தில் கிடைத்த அரிதான விசயமாகும்.அதாவது ஏற்கனவே கட்டிய வீட்டில் சல்லியம் என்கிற மரத்தின் கரி மற்றும் எலும்புகள் மற்றும் சாம்பல் துகள்கள் இருக்கும் போது மட்டுமே … Read more