சனிக்கிழமை மாமனார் வீடு செல்லலாமா/ Valangaiman vastu/ வலங்கைமான் வாஸ்து பாடை கட்டி மாரியம்மன்

சனிக்கிழமை மாமனார் வீடு செல்லலாமா,Valangaiman vastu,வலங்கைமான் வாஸ்து,வலங்கைமான் பாடை கட்டி மாரியம்மன்,மாமனார் வீட்டில் பணம் நிறைய வாங்கிய மருமகன்,சனிக்கிழமை உறவினர் வீடு செல்லலாமா,சடங்குகளில் தீட்டு நம்பிக்கைகள்,வலங்கைமான் மாரியம்மன்,வலங்கைமான் மாரியம்மன் கோயில்,வலங்கைமான் மகாமாரியம்மன், பாடைகட்டி மாரியம்மன் திருவிழா,வலங்கைமான் ஸ்ரீ சீதளாதேவி மாரியம்மன்,வலங்கைமான் பாடை கட்டி மகா மாரியம்மன்,பாடை கட்டி பிணமாக,கும்பகோணம் கோயில் சுற்றுலா,