சந்தேகம் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு வாஸ்து காரணமா

வாஸ்து

ஒரு இல்லத்தில் கணவன் சொல்லை மனைவி கேட்காமலும், மனைவி சொல்லை கணவன் கேட்காமலும் கள் வருகிறதென்றால், அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு அங்கு உள்ள மனிதர்களுக்கு இருக்காது. ஆனால் அது சார்ந்த எண்ணத்தை கொடுப்பது ஒரு இடத்தின் வடமேற்கு தவறுகள் ஆகும். மேலும் விபரங்களுக்கு, Arukkani_Jagannathan. ஆயாதிவாஸ்துநிபுணர். நல்லதே நினைப்போம்.நம்பிக்கையோடுசெயல்படுவோம்.நம்பி #வாஸ்துப்படி வீட்டை கட்டுவோம்.நலமாக வாழ்வோமாக. ph/whats : +91 99418 99995