பழைய கட்டிடங்களை விற்பனைக்கு வந்தால் வாங்கலாமா?

tmpooja-vasthu-kuripugal-astrology-online-mega-pooja-store.

பழைய கட்டடங்களும் வாஸ்துவும் ஒரு வீடு விற்பனைக்கு ஏன் வரவேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் வரக்கூடாது. தவிர்க்க முடியாத காரணமாக வெளியூரில் வீடு கட்டி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் போது, எதிர்பாரத காரணம் அல்லது வேறு தொழில் நிமித்தமாக ஊர் விட்டு கிளம்பும் நபர்களாக இருப்பவர்கள் விற்பனைக்கு வருவார்கள். மற்றபடி ஒருவர் ஒரு இல்லத்தை விற்பனை செய்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் வீடுகட்டி விற்பனை செய்யும் நபர்களாக இருப்பார்கள்.அதனைவிடுத்து ஒருவர் வீட்டை விற்கிறார்கள் என்றாலே அதில் அவர்கள் ஒரு சந்தோசம் … Read more