சதுர மற்றும் செவ்வக மனை

சதுர மற்றும் செவ்வக மனை

சதுர மற்றும் செவ்வக மனை           மனிதனின் உருவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. அந்த உருவத்தை வைத்து மட்டுமே ஆண்களா? அல்லது பெண்களா?என்றும், இவர்கள் குள்ளமானவர்கள் அல்லது உயரமானவர்கள் மற்றும் மிகவும் குண்டாக இருப்பவர்கள் அல்லது ஒல்லியான தேகத்தை பெற்றவர்கள் என்று தெரிந்து கொள்கிறோம். அதேபோல எல்லா வேலைகளையும் ஆண்கள் மட்டுமே செய்ய முடியாது. அதேபோல் பெண்கள் செய்ய கூடிய அனைத்து வேலைகளையும்,ஆண்கள் அனைவரும் செய்ய முடியாது. மற்றும் உயரமான மனிதர்கள் … Read more

வாஸ்துவில் முதல்தரமான மனைகள்.

plot for vastu

  வாஸ்து  அமைப்பில் முதன்மையான மனை  வாங்கி முதல்தரமான வாழ்வு வாழ வழிகள் பற்றி பார்ப்போம்.   ஒருவர் வாங்கக்கூடிய மனைகள்   முதல் தரமானதா? அல்லது இரண்டாம் தரமானதா? மற்றும் மூன்றாம் தரமானதா? என்பதனை தெரிந்து கொண்டு வாங்குவதே நல்லது. வாஸ்து அமைப்பில் முதல் தரமான மனைகள்  இரண்டாம் தரமான மனை மூன்றாம் தரமான மனை மற்றும் வாங்கவே கூடாத மனைகள் என்று  பல வகையாக பிரிக்கலாம். நாம் எல்லோருமே நாம் வாங்கக்கூடிய இடம் நல்ல வாஸ்து … Read more