ஒருவரின் இடமோ அல்லது நிலமோ எந்தெந்த காரணங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றன என்பதனை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

              நீங்கள் இடம் வாங்கி போடுவது பெரிய விசயம் கிடையாது. அதனைப் பாதுகாப்பு செய்வது என்பதே பெரிய விசயம் ஆகும். ஏனெனில் சுற்றி இடம் வைத்துள்ள நபர்கள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யும் நபர்கள் மெதுவாக எவி எப்படி வலை பரித்து வருகிறதோ அதுபோல தெரியாது உள்ளே நுழைந்து விடுவார்கள். நிலத்தை வாங்கி போட்டு விட்டு நீங்கள் வெகுதூரம் இருக்கும் பொழுது, அதாவது வெளியூர், வெளி மாநிலம், வெளி நாட்டில் … Read more