கோவில் அருகே இடம் வாங்கலாமா/house near to temple vastu

கோவில் அருகே இடம் வாங்கலாமா,கோவில் அருகில் வீடு வாஸ்து,house near to temple vastu ,கோயில் அருகே வீடு, Vastu tips for buying a house near a temple,Temple Near to Home, Effects as Per Vastu Shastra , Vastu Tips for Temple,VASTU RULES, HOUSES NEAR TEMPLES,வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள கோயில் , வீட்டுக்கு அருகில் ஆலயம்,கோவில்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு அருகே மனை,கோவில்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு அருகே மனை,வீடு அல்லது … Read more

கோவில் அருகில் வீடு கட்டலாமா/கோவிலின் எதிரே உள்ள வீட்டின் வாஸ்து /house near to temple vastu chennai

கோவில் அருகில் வீடு கட்டலாமா,கோவிலின் எதிரே உள்ள வீட்டின் வாஸ்து,கோவில் அருகில் வீடு வாஸ்து,house near to temple vastu ,கோயில் அருகே வீடு,வீட்டுக்கு அருகில் ஆலயம் இருக்கலாமா? , வீட்டுக்கு அருகில் ஆலயம்,கோவிலின் பின்புறம், சிவன்/கணபதி கோவில் முன் புறம் வீடு,கோவில் கோபுரத்தின் நிழல், அல்லது ஸ்தூபியின் நிழலோ மனை,கோவில் கோபுரகோவில் அருகில் வீடு கட்டலாமா,கோவிலின் எதிரே உள்ள வீட்டின் வாஸ்து,கோவில் அருகில் வீடு வாஸ்து,house near to temple vastu,ஆலய நிழல், அல்லது ஸ்தூபியின் … Read more

வீட்டு மனை வாங்கும்போது வாஸ்து /வீடு அருகில் அரசு அலுவலகம் வாஸ்து, /mailam vastu

வீடு வாஸ்து,வீடு அருகில் அரசு அலுவலகம் வாஸ்து,வீட்டு மனை வாங்கும்போது வாஸ்து ,வீடு அருகில் அரசு அலுவலகம் வாஸ்து,Vastu Shastra Consultants in Mailam, Vastushastram ,Vastu, vasthu, Vastu Shastram, கோவில் அருகில் வீடு வாஸ்து,house near to temple vastu,மயிலம் வாஸ்து,mailam vastu,

கோவிலுக்கு வாஸ்து பார்க்கலாமா?| கிருஷணராயபுரம் வாஸ்து | Vastu for Temple | krishnarayapuram vastu

Vastu Consultant in Krishnarayapuram

இல்லம் இருக்கிறது அந்த இல்லத்திற்கு அருகில் எந்தவிதமான பராமரிப்பில்லாத ஆலயங்கள் இருக்கும்பொழுது அந்த ஆலயத்தின் வழியாக எதிர்மறை சக்திகள் அந்த ஊரில் இருப்பவர்களை பாதிக்கும். அந்த வகையில் முதலில் ஆலயத்தை சுற்றி உள்ளவர்களையும், அடுத்ததாக ஊரையும் பாதிக்கும். இதேபோல பலன்களை தவறான கிணறுகள், தவறான தெருக்குத்துக்கள், தவறான பள்ளங்கள் ஒரு இல்லத்திற்கு கொடுக்கும். இது எந்த விதமான பலனை கொடுக்கும் என்றால் ஒரு ஊரில் கொலை குற்றம் நடப்பது, தவறான தொடர்புகள் இருப்பது, சொல் பேச்சு கேட்காத … Read more