கோவிலுக்கு வாஸ்து / Temple Vastu & Its Importance/ vallakottai vastu/ வல்லக்கோட்டை வாஸ்து

கோவில் வாஸ்து தீர்வுகள்,கோவிலுக்கு வாஸ்து பார்க்கலாமா,Temple Vastu & Its Importance,vallakottai vastu,வல்லக்கோட்டை வாஸ்து,கோயில் இடத்தில் கடை வீடு தொழில் செய்யலாமா,கோயில் வாஸ்து ,Temples Vastu Shastra,Vastu Shastra for Temples, VallaKottai Murugan Temple vastu, vastu consultant in vallakottai

கோவிலுக்கு வாஸ்து பார்க்கலாமா?| கிருஷணராயபுரம் வாஸ்து | Vastu for Temple | krishnarayapuram vastu

Vastu Consultant in Krishnarayapuram

இல்லம் இருக்கிறது அந்த இல்லத்திற்கு அருகில் எந்தவிதமான பராமரிப்பில்லாத ஆலயங்கள் இருக்கும்பொழுது அந்த ஆலயத்தின் வழியாக எதிர்மறை சக்திகள் அந்த ஊரில் இருப்பவர்களை பாதிக்கும். அந்த வகையில் முதலில் ஆலயத்தை சுற்றி உள்ளவர்களையும், அடுத்ததாக ஊரையும் பாதிக்கும். இதேபோல பலன்களை தவறான கிணறுகள், தவறான தெருக்குத்துக்கள், தவறான பள்ளங்கள் ஒரு இல்லத்திற்கு கொடுக்கும். இது எந்த விதமான பலனை கொடுக்கும் என்றால் ஒரு ஊரில் கொலை குற்றம் நடப்பது, தவறான தொடர்புகள் இருப்பது, சொல் பேச்சு கேட்காத … Read more