சாலையை விட வீடு கீழே இருக்கலாமா,கோடீஸ்வரனாக்கும் மேடு,கோடீஸ்வரனாக்கும் மேடு பள்ளங்கள்

சாலை உயரம் வீடு பள்ளம் வாஸ்து

சாலையை விட வீடு கீழே இருக்கலாமா,கோடீஸ்வரனாக்கும் மேடு,கோடீஸ்வரனாக்கும் மேடு பள்ளங்கள் – வாஸ்து,வாஸ்துவின் அடிப்படை விதிகள்,chennai vasthu/ சென்னைவாஸ்து, Ups and Downs | Elevation | Depression,house was equaled to the road ,down your home to make it Vaastu compliant,Elevation East Road in Vastu., Vastu For Level ,Vastu Shastra for Slope,Earth Shasthra vastu,Vastu Compass Home,வாஸ்து கேள்வி – பதில்கள்,ரோடு முக்கியம் சாலை மனை,