வாஸ்து சாஸ்திர புதையல்கள் 1&2

வாஸ்து சாஸ்திர புதையல்கள் 1&2 கட்டிடத்தின் #வடகிழக்கு பகுதியில் #காலி_நிலம், காலிமனைகளாக இருப்பது நல்லது. அல்லது வடகிழக்கு கார்னர் மனையாக இருப்பதும் மிகவும் நன்மை பயக்கும். இதனைத்தான் நான் #கோடிஸ்வர #யோகம் அளிக்கும் #மனைகள் என்பேன்.ஒருசில இடங்களில் இந்த அமைப்பு கொஞ்சம் கூட இல்லாதவர்கள் கோடிஸ்வர வாழ்க்கை வாழ்கின்றனரே என்று. இதற்கு எனது பதிலாக ஒருவரின் வாழ்க்கை சார்ந்த பிறந்த கட்டத்தில் எப்போதும் தலைமுறை தாண்டி அகம் இல்லாமல் புறம் சார்ந்த #கிரகங்கள் #திசா புத்தியை நடத்தும் … Read more