வாஸ்து அமைப்பில் மாடிப்படிகளை எப்படி அமைக்க வேண்டும்?

வாஸ்து அமைப்பில் மாடிப்படி

Staircase on the Vastu
Staircase on the Vastu

 

 

 

 

 

 

மாடிப்படிகளை அமைப்பதற்கான சரியான இடமாக வடகிழக்கு தவிர மற்ற இடங்களில் அமைக்கும் போது சரியான வாஸ்து விதிகளுக்கு பொருந்தும் அமைப்பாக அமைக்க வேண்டும். உட்புறம் படிகளை அமைக்க வேண்டுமாயின் தெற்கு மற்றும் மேற்கு பகுதிகளில் மட்டுமே அமைக்க வேண்டும். அப்படி அமைக்கின்ற படிகளுக்கு கீழே பூஜை அறைகளை அமைக்க கூடாது.

அதேபோல வெளிப்புறத்தில் தவறான படிகளை எடுத்துவிட்டு அமைக்கும் போதுமட்டுமே வேறுவழியின்றி அமைத்து கொள்ளலாம். ஆனால் வீட்டிற்கு உட்பகுதியில் எக்காரணம் கொண்டும் சுழல் படி போன்ற அமைப்புக்களை தவிர்க்க வேண்டும். அதேபோல உட்புறத்தில் படிகளை அமைக்கும் போது ,வாசலை மறைத்து கொண்டு படிகளை அமைப்பதோ,அதேபோல வாயிலை பார்த்து கொண்டு இருபாபதுபோல படிகளை அமைப்பதோ மிகவும் தவறானது.

அதேபோல படிகளை அமைக்கும் ஏறுவது என்பதனை மேற்கு அல்லது தெற்கே ஏறத்தொடங்க வேண்டும். அது எந்ததிசை பார்த்த வீடுகளாக இருந்தாலும் சரி.எனது வாஸ்து பயணத்தில் படிகளை அமைக்கும் வழிமுறைகளை மிகச்சிறந்த அமைப்பில் தரையை தொடாத அமைப்பில் அற்புதமான அமைப்பில் அமைத்து கொடுத்த இடங்களில் மிக அற்புதமான வாழ்க்கை அந்த இல்லங்களில் வாழ்கின்றனர் என்பதனை இந்த இடத்தில் பெருமையாக கூறிக்கொள்கின்றேன்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.