இரட்டை திருமணம் ஏன் நடக்கிறது? இதற்கு வாஸ்துவில் தீர்வு உண்டா?

வாஸ்துவில் தவறு ஏற்பட்டால், நீங்கள் அதள பாதாளத்தில் விழுந்து விடுவீர்கள் என்பதையும் மறந்துவிடக்கூடாது.

The Indian ancient scriptures define marriage as a pious relationship, which gives start to a new life, achievements in the form of love, support and identity. Marriage is one institution, everyone (well, almost everyone) wants to enjoy.

However, delay and problems in marriage of girls and boys is a big tension for parents. This is where Vastu Shastra, the sacred science as popularly known comes into play. With the help of Vastu Shastras one can easily create harmonious stress-free living environments as far as marriage or married life is concerned.

Here are some wonderful Vaastu tips to follow at home for boys and girls who are facing difficulties in getting married…

Daughter’s marriage is a biggest thought for parents and sometimes it becomes the cause of anxiety giving sleepless nights. A marriageable daughter must be provided with suitable room so that she won’t have to wait till she attains an age to get married. North-west is considered as corner for change which is ideal for young girls.

 

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
(சூட்சும வாஸ்து நிபுணர்)

மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99767 21122,
+91 97868 21122,

whatsapp no :
+91 9965021122.

E-mail:
[email protected]

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com
www.bannarivastu.com
www.suriyavasthu.com