எண் கணிதத்தில் எண் ஒன்பது

கிரகங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு போர்க்கள திரன் மற்றும் , எதற்கும் அஞ்சாத ஒரு கடவுள் நிலை என்று சொன்னால்   அது அந்த முருகனுக்குரிய ஒரு குறியீடாக செவ்வாய் கிரகம் இருக்கிறது. அந்த வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வலிமை வாய்ந்த மனிதர் ஒரு எளிமையான மனிதரை வெற்றிகொள்ள முடியும். அந்த வகையில் 9 என்கிற எண் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்பதோடு எந்த எண் சென்றாலும், அதே எண்ணாக இருக்கும். தனித்தன்மையோடு 8 ம்,9ஆம் எண்ணை கூட்டினால் … Read more

எண் கணிதத்தில் ஒன்பது எண் பலன் Number 9 in numerology

கிரகங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு போர்க்கள திரன் மற்றும் , எதற்கும் அஞ்சாத ஒரு கடவுள் நிலை என்று சொன்னால்   அது அந்த முருகனுக்குரிய ஒரு குறியீடாக செவ்வாய் கிரகம் இருக்கிறது. அந்த வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வலிமை வாய்ந்த மனிதர் ஒரு எளிமையான மனிதரை வெற்றிகொள்ள முடியும். அந்த வகையில் 9 என்கிற எண் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்பதோடு எந்த எண் சென்றாலும், அதே எண்ணாக இருக்கும். தனித்தன்மையோடு 8 ம்,9ஆம் எண்ணை கூட்டினால் … Read more

எட்டாம் எண்ணுக்கான எண் கணிதம் எண் எட்டு (சனி)

எட்டாம் எண்ணுக்கான எண் கணிதம் அனைத்து மக்களுமே 8 என்று சொன்னாலே தூர எட்டி பாய்ந்து செல்லக் கூடிய மனிதர்களாக இருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் 8 மற்றும் 8 கூட்டுத்தொகை வரக்கூடிய எண்களை எடுக்கலாமா? என்றால் என்னைப் பொறுத்த அளவில் தாராளமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பேன். அதில்  எந்த எண் முக்கியம் என்பது மிக மிக முக்கியம். அந்த வகையில் நல்ல எண்கள் என்று பார்க்கும்பொழுது எட்டு வரிசையில் 8, 26, 80, 89 இவைகள் 8 … Read more

எண் கணித பலன்கள் (Numerology) ஆறு

ஆறு என்கிற எண் அற்புத பலனை கொடுக்கும் என் ஆக இருக்கிறது என்று சொன்னால் மிகையாகாது அந்த வகையில் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி 3 என்கிற எண்ணிற்கு குரு என்கிற கிரகம் ஆதிபத்தியம் அடைகிறது இந்த ஆறு என்கிற எண்ணிற்கு உருவாக்கக்கூடிய சுக்கிரன் தன்னுடைய எனது பாவித்துக் கொள்கிறது அந்த வகையில் 6 என்கிற எண் ஒருவருக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்கின்ற கிரகத்தின் எண்ணாக இருக்கும் பொழுது அதன் அதி அற்புதப் பலனை கொடுக்கும் என … Read more

ஐந்து எண்கிற எண்கணித பலன்

ஐந்து எண்கிற எண்கணித பலன் ஐந்து என்கிற எண் ஒரு நடுநிலை எண்ணாக பார்க்கப்படுகிறது.  ஏனென்றால் இதற்கு முன்பும் நான்கு எண்கள். இதற்குப் பின்பும் நான்கு எண்கள். அந்த வகையில் நடுத்தரமாக இந்த எண் இருக்கிறது என்று சொன்னால் மிகையாகாது. இந்த எண்ணிற்கு உரிய கிரகமாக புதன் அங்கம் வகிக்கிறார்   நல்ல பலன்களைக் கொடுக்கும்  வரிசையில் இந்த ஐந்து எண்களின் வரிசையில் ஆறு எண்கள் மட்டும் இந்த ஐந்தில் அங்கம் வகிக்கின்றன. அந்த வகையில் 14, 32, … Read more

எண்கணிதம் நான்கு

எண்கணிதம் நான்கு எண்னின் பலன் தெரிந்து கொள்வோம். மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எண் என்று சொன்னால் அது நான்காகும். ஏனென்றால் 4 என்கிற எண்ணின் காரகத்தை ராகு என்கிற கிரகம் தனது எண்ணாக பாவித்துக் கொள்கிறது. அந்த வகையில் நான்கு சம்பந்தப்பட்ட எண்னை உபயோகிக்கும்போது மிகவும் சர்வ ஜாக்கிரதையாக உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஒரு மனிதனை மிகப்பெரிய அளவில் வாழ வைக்கும் அல்லது மிகப்பெரிய அளவில் வீழவும் வைக்கும். அந்தவகையில் 4 என்கிற எண்ணிற்கு … Read more

எண்கணிதம் எண் மூன்று

எண்கணிதம் எண் மூன்று எண்கணிதம் 3 என்பது ஒரு அற்புதமான எண்ணாகும். இந்த எண் குருவின் ஆதிக்கத்தைப் பெற்ற, குருவோடு சம்பந்தப்பட்ட எண் ஆகும். அந்த வகையில் நல்ல எண்கள் என்று பார்க்கும்பொழுது 12, 30, 39, 66, 84, 93 இந்த எண்களை நமது பெயர்களின் எழுத்துக்கள் மற்றும் நமது தொழில் நிறுவனங்களின் எழுத்துக்களாகவும், நமது வாகனங்களில் எண்களாகவும் தாராளமாக உபயோகிக்கலாம். அதே போல இந்த மூன்று சம்பந்தப்பட்ட எண்களில் எதிர்மறை பலன்களை கொடுக்கும் எண்களாக … Read more

எண் கணிதம் எண் ஒன்று

எண் கணிதம் சார்ந்த வகையில் எண் ஒன்று சம்பந்தப்பட்ட பலன்களை தெரிந்து கொள்வோம். அந்தவகையில் எண்கணிதத்தில் ஒன்று சம்பந்தப்பட்ட எண்களில் முதலிடத்தில் இருப்பது 10 ,37, 64, 73, 100  ஆகும்.இதனை தவிர்த்து இதில் பெரிய பலன்களை கொடுக்காத ஒன்று எண்கள் சம்பந்தப்பட்ட எண்கள் பார்க்கும் பொழுது 1, 19, 28, 46, 55, 82, 91 இந்த எண்களை நமது பெயரிலோ, நமது வாகனங்களுக்கு, நமது ஒரு தொழிற்சாலை சார்ந்த கம்பெனியின் பெயரிலும், மேற்கூறிய முதலில் … Read more

எண் கணிதம் அறிமுகம்

எண் கணிதம் என்கிற வகையில் இயற்கையாகவே கிரகங்களை உள்நுழைத்து பார்க்கலாமா என்றால், என்னைப் பொறுத்தளவில் ஒரு மனிதனுக்கு எல்லா கிரகங்களும் நல்ல கிரகங்களே. எல்லா கிரகங்களும் கெட்ட கிரகங்களே என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அதாவது தாய் வயிற்றில் பிறக்கும் போது எந்தெந்த கிரகங்கள் நமக்கு நன்மையே செய்யுமோ அது சார்ந்த  கிரகம் சம்பந்தப்பட்ட எண்களை உபயோகித்துக் கொள்வது நல்லது என்பேன். எப்படி என்று சொன்னால், நான் பார்க்கிற ஜோதிட முறையில் நான்கு வர்ண அடிப்படையில் கிரகங்களை பிரிக்கின்றோம். … Read more

வாஸ்துவின் முக்கிய தவறு/ வாஸ்துவில் மிகப்பெரிய தவறுகள்/ Big mistakes in Vastu shastra/chennaivastu

வாஸ்துவின் முக்கிய தவறுகள்,வாஸ்துவில் மிகப்பெரிய தவறுகள்,Big mistakes in Vastu shastra,chennaivastu,வாஸ்துவில் முதல் தவறு,வாஸ்துவில் என்னென்ன தவறு,Common Vastu Mistakes & Remedies,7 Mistakes to Avoid as per Vastu ,பாகம் பிரிப்பதில் ஏற்படும் வாஸ்து தவறுகள்,Failures and Vastu,Failures and Vastu,Vastu for Flat, Vastu Advice for Apartment/Flat,Detailed Vastu rules, வாஸ்து தவறு இருந்தால் வீட்டை இடிக்க வேண்டுமா? ,Should house to be refurbished if Vastu defects