வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டை திருப்புதல்.

According to Vaastu
According to Vaastu

வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டை திருப்புதல்.

ஒருசிலர் உங்கள் வீட்டை வாஸ்து அமைப்பில் வடகிழக்கு பார்த்த அமைப்பாக செய்து கொடுக்கின்றேன் என்று சொல்லி வுட்டின் ஒரு பக்கம் மட்டும் உயர்ந்த அமைப்பாக பூசுகின்றனர்.இது என்னைப்பொறுத்தவரை தவறு என்றுதான் சொல்லுவேன்.

இதனால் இல்லத்தில் ஒரு பக்கம் சுவர் அதிகமாகவும் மற்றொரு புறம் தவறான அமைப்பாகவும் ஆகிவிடும்.எக்காரணம் கொண்டும் தவறான அமைப்பாகி விடும்.அதேபோல ஆயாதி கணிதத்திலும் பொருத்தப் பலன்கள் மாறிவிடும்.

இதற்காக ஒரு விசயத்தை மட்டும் செய்யலாம். வீட்டின் தலைவாயில் அல்லது கிழக்கு புற வடகிழக்கு மற்றும் வடக்கு புற வடகிழக்கு வியில் எதுவானாலும் அதனை ஒரு இன்ச் அமைப்பாக வடகிழக்கு பார்க்கும் அமைப்பாக வைத்துக்கொள்வது சாலச்சிறந்தது.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]