எட்டு திசைகளை தவறாக பயன்படுத்துவதால் என்ன நடக்கும்?

vastu-shanti
vastu-shanti

எட்டு திசைகளுக்கும் வாஸ்து


எனது வாஸ்து பயணத்தில் தென் கிழக்கில் பெரிய தவறுகளை செய்து சிரமப்படும் மக்களை சந்தித்து உள்ளேன். ஆனால் இந்த சிரமம் எதனால் வந்தது என்பது தெரியாத நிலையில் அவர்கள் இருப்பார்கள். நான் சென்ற பிறகு மாற்றம் செய்த பிறகு நன்றாக வாழும் போது அவர்களிடம் மீண்டும் பேசும் போது  மிக நன்றாக இருக்கிறேன் என்பார்கள்.அப்படிப்பட்ட தவறுகளில் முதன்மையானது தென் கிழக்கு அக்னி சமையல் அறை இருக்கும் இடத்தில் தவறுகளை செய்து விடுவார்கள். அதாவது கிழக்கு போர்டிக்கோ அமைப்பை உறுவாக்கி அங்கு தூண்களை நிலைநிறுத்தி வீட்டில் உள் அமைப்பில் சமையல் அறையை அமைக்கின்றேன் என்று தவறான அமைக்கிறேன் என்று அவர்களுக்கே தெரியாது அமைத்து விடுவார்கள்.ஒரு வீட்டில் பில்லர் தரையில் ஊன்றுகின்றனர் என்றாலே அது குற்ற அமைப்பாக இருந்தாலும் கூட அதுவரை வீடு இருப்பதாக வாஸ்து சாஸ்திர அமைப்பில் வந்துவிடும். ஆக பில்லர் அமைத்து வீடு கட்டினாலே கிழக்கு பார்த்த வீடுகளுக்கு மிகப்பெரிய தவறாக போய்விடும்.அதாவது சரியின இடத்தில் சமையல் அறைகள் இல்லாமல் அது வீட்டில் தெற்கு திசையில் அமைந்து விடும்.அப்படி அமையும் போது அந்த வீட்டில் உள்ள ஆண்களின் வாழ்வில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகின்ற சூல்நிலை அமைந்து விடும்.அந்த வீடு பெண்களின் ஆதிக்கம் அதிகம் ஆகி ஆண்கள் இல்லாத சூல்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்து விடும். எக்காரணம் கொண்டும் கிழக்கு பார்த்த வீடுகளை தூண்களை நிறுத்தி அமைப்பது என்பது நீச்சல் தெரியாத நபர் ஆற்றில் இறங்கி குளிப்பதற்கு சமம்.எந்த நேரம் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கும். ஆனால் அது எப்போது நடக்கும் என்பது தான் சூட்சுமம் ஆகும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]