வீட்டில் நீச்சல் குளம் அமைக்கலாமா?\ Swimming pool Vastu

ஒரு இல்லத்தில் நீச்சல்குளம் அமைப்பது என்பது வாஸ்து ரீதியாக சரியா என்று கேட்டால் என்னைப் பொறுத்த அளவில் தவறு என்றுதான் சொல்லுவேன். ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளங்கள் ஒரு இல்லத்தில் இருப்பதென்பது அமிர்தத்தைப் போலத்தான். அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. எவ்வளவு அகலம் எவ்வளவு தூரம் இல்லத்திற்கு அந்த நீச்சல் குளத்திற்கும்  என்பது மிக மிக முக்கியம்,

வீட்டில் நீச்சல் குளம் அமைக்கலாமா?, Swimming pool Vastu shastram, VastuEngineer tamil ,Swimming pool Vastu,Vastu tips for swimming pool,Varahi Vastu,Vastu shastra,Vastu secret,Vastu tips,Varahi kovil Vastu,Varahi temple Vastu consultancy,Vaastu,Vastushastram,Tamil Vastu,Vastu tips in Tamil,வாஸ்து சாஸ்திரம்,வாஸ்து நிபுணர்கள்,வாஸ்து விஞ்ஞானம்,வாஸ்து நிபுணர்,வாஸ்து ஆலோசகர்,டிராக்டர் தேங்காய் நீச்சல் குளம்,coconut swimming pool,tamil,tamil stories,stories in tamil,3d animated,stories,coconut,coconut swimming pool tamil story,tractor coconut,tractor,jaitra comedy tv tamil,tamil latest stories,latest stories,tamil kathai,tamil heart touching story,Ṭirākṭar tēṅkāy nīccal kuḷam,tenkaya