வீட்டில் எந்தெந்த பகுதிகளில் அதிக எடைகள் இருக்க வேண்டும்?

chennai vasthu
chennai vasthu

ஒரு வீட்டில் எக்காரணம் கொண்டும் கிழக்கு மற்றும் வடக்கு சுவர்களை ஒட்டி எந்தவிதமான எடைகளையும்,வைக்க கூடாது. இந்த விதி மற்ற அறைகளுக்கும் பொறுந்தும். தெற்கு மற்றும், மேற்கு,தென்மேற்கு, வடமேற்கு மேற்கு,தென்கிழக்கில் தெற்கு, இந்த பகுதிகளில் எவ்வளவு எடைகள் உள்ள பொருள்களையும் வைத்துக்கொள்ளலாம்.

 
இங்கே தெற்கு, மேற்கு, நைருதி சுவர்களை ஒட்டி எவ்வளவு வலுவான எடையுள்ள பொருள்களை வைத்தலும் நலமே,ஆனால் கிழக்கு அக்னி பகுதியில் மற்றும் வடக்கு வாயுவ பகுதியில் எவ்விதமான எடையுள்ள பொருள்களை வைக்க கூடாது.

 
அப்படியே ஒரு பொருளை வைக்கின்றிர்கள் என்றாலே,ஒரு சிறிய இடைவெளி ஏற்படுத்தி வைக்க வேண்டும். பீரோ மற்றும் ஷோபா செட் மேஜை நாற்காலி போன்ற பொருள்களை அதாவது உயர்ந்த பொருள்களை,தென்மேற்கு பகுதியில் மட்டும் வைக்க வேண்டும்.

 

 

chennai vasthu
chennai vasthu

ஒருசில இடங்களில் வடக்கு குபேர திசை அதனால் பணம் வைக்கும் பெட்டியை அங்கு வைத்தால் நன்மை என்று சிலர் வடமேற்கு சார்ந்த வடக்கில் வைத்தால் நல்லது என்பார்கள். அப்படிப்பட்ட தவறை எக்காரணம் கொண்டும் செய்யக்கூடாது.

 

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivathu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:
[email protected]

Contact:
+91 83000 21122
+91 99650 21122(whatsapp)