வீடுகளின் வாஸ்து அமைப்பு

chennaivasthu.com
chennaivasthu.com

வீடுகளின் வாஸ்து

  • வடக்கு, கிழக்கு தனி காம்பவுண்ட் சுவர்களாக நமது இல்லத்திற்கு இருக்க வேண்டும்.
  • வடக்கு, கிழக்கு வரை மூடப்பட்டது போல் கட்டிடம் கட்டக்கூடாது.
  • நாம் இருக்கும் இடத்திலிருந்து வடக்கு ஃ கிழக்கு மட்டும் இடம் வாங்க வேண்டும் மற்றவை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். தெற்கு, மேற்கு நமது இடம் விட்டு, 2 அல்லது 3 இடங்கள் தள்ளி இடம் வாங்குவதில் தவறில்லை.
  • காம்பவுண்டு சுவரும் வீட்டு சுவரும் எந்த இடமும் தொடக்கூடாது. காம்பவுண்ட் சுவர் எங்கும் வளைய கூடாது. ஒரு புறம் குறைவான இடமும், ஒரு புறம் அதிகமான இடமும் இருப்பதுபோல், இழுத்துக் கொண்டு செல்லக்கூடாது. காம்பவுண்ட் சுவர் 4 மூலைகளும் 90º இருக்க வேண்டும். காம்பவுண்ட் சுவருக்கும், வீட்டிற்கும் இடையில் உள்ள இடங்கள் வடக்கு கிழக்கு அதிக இடமும், தெற்கு மேற்கு குறைந்த இடமாக இருக்க வேண்டும். காம்பவுண்ட் சுவர்கள் பில்லர் இல்லாமல் அமைப்பது சிறப்பு.
  • வெளி படிகட்டு மூடப்பட்ட படிக்கட்டாக இருக்க கூடாது. அதாவது படிக்கட்டுகளுக்கு பின்புறமோ, பக்கவாட்டிலோ சுவர்கள் வரக்கூடாது. அதாவது கேண்டி லிவர் பீம் தாங்கிய படிக்கட்டாக இருக்க வேண்டும். வீட்டின் உள் படிக்கட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் மேற்கு மத்தியிலும், தெற்கு மத்தியிலும் மட்டும் படிக்கட்டுகள் அமைக்க வேண்டும். வேறு இடங்கள் கண்டிப்பாக வரக்கூடாது.

 

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]