வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டின் வெளிபகுதியில் எங்கு எவை வரவேண்டும்

வீடுகளின் அமைப்பு
வீடுகளின் அமைப்பு

வீட்டின் வெளிபகுதியில் எங்கு எவை வரவேண்டும்

 • தண்ணீர் தொட்டி (Water Tank), போர், கிணறு ஆகியவை நமது மனையின் வடகிழக்கு பகுதியில் வரவேண்டும். மற்ற இடங்களில் கண்டிப்பாக வரக்கூடாது.
 • கழிவுநீர் தொட்டி வடமேற்கு பகுதியில், வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு வர வேண்டும்.
 • தண்ணீர் தொட்டி, போர், கழிவுநீர் தொட்டி, மழை நீர் தொட்டி எந்த இடத்திலும் காம்பவுண்ட் மற்றும் வீட்டு சுவரைத் தொடக்கூடாது.
 • கிணறு இருந்தால் தூக்கிய சுவர் கட்டக்கூடாது. தரையுடன் அமைக்கக் கூடிய சுவராக இருக்க வேண்டும். பாதுகாப்பிற்காக வலைகள் போட்டுக் கொள்ளலாம்.
 • வெளி படிக்கட்டுகள், வடமேற்கும்- தெற்கிழக்கும் அமைக்க வேண்டும். ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதுபோல், மூடப்பட்ட படிக்கட்டுகளாக இருக்கக் கூடாது. கேண்டிலிவர் பீம் உடன் கூடிய படிக்கட்டாக இருக்க வேண்டும்.
 • அதேபோல் போர்டிகோ என்ற முன் முகப்பு மண்டபங்கள் நாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். வேண்டும் எனில், கேண்டிலிவர் பீம் உடன் கூடிய போர்டிக்கோ அல்லது கன்சில்டு பீம் உடன் கூடிய போர்டிகோ வடக்கும் கிழக்கும் மட்டும் வேண்டுமானால் அமைத்துக் கொள்ளலாம்.
 • நமது வீட்டை ஒரு பக்கம் விட்டு போர்ட்டிகோ அமைப்பாக அமைக்கக்கூடாது. அதாவது நமது இல்லத்திற்கு நான்கு சுவர்கள் மட்டும் இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லாமல் 6 சுவர்கள், 8 சுவர்கள் வருவது போல் அமைக்கக் கூடாது.
 • வீட்டின் வெளியே வடகிழக்கு பகுதியில் கழிவறை, குளியலறை, மரம், செடி, கொடி, மின் சாதனங்கள், மற்றும் அடுத்த வீட்டு மர கிளைகள், மூடப்பட்ட அறைகள், போர்டிகோ ஆகியவை வரக்கூடாது.
 • வெளியில் அமைக்கக் கூடிய கழிவறை, குளியலறை எனில் வடமேற்கு பகுதியில் மட்டும் அமைக்க வேண்டும். மற்ற இடங்களில் அமைக்கக்கூடாது.
 • மின்சாரம் சம்மந்தப்பட்ட விசயங்கள் வடமேற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு பகுதியில் மட்டும் வரவேண்டும். மற்ற பகுதிகளில் கண்டிப்பாக வரக்கூடாது.
 • வண்டி வாகனங்கள் நிறுத்த இடங்கள் வடக்கும் கிழக்கும் இடம் விட்டு அமைக்கும்போது வடக்கு சார்ந்த மேற்கு பகுதியிலும், கிழக்கு சார்ந்த தெற்கு பகுதியிலும் தூண் அமைப்புடன் கூடிய கார் செட் அமைத்துக் கொள்ளலாம். அங்கு அமைக்கப்படும் கார் செட்டிற்கும், வீட்டிற்கும் உள்ள தூரத்தைவிட காம்பவுண்டிற்கும், கார் செட்டிற்கும் உள்ள இடைவெளி அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]