வாஸ்து அமைப்பில் பூஜை அறை

வாஸ்து அமைப்பில் பூஜை அறை
வாஸ்து அமைப்பில் பூஜை அறை

 வாஸ்து அமைப்பில் பூஜை அறை 

ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பூஜை அறை என்பது பெரும்பாலான பெண்களுக்கு பிடித்தமான விசயம். ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரும் அவர்களின் முன்னோர்களின் பழக்கத்திற்கு ஏற்ப பூஜைகளை வழிபாடு செய்கின்றனர். இதை கவனத்தில் கொண்டு தான் பூஜை அறை யையும் வைக்க வேண்டும். பூஜை அறையில் கடவுளின் உருவம் மற்றும் படத்தை கிழக்கு நோக்கி வைப்பது சிறப்பாகும். இறந்து போன முன்னோர்களின் படங்களை பூஜை அறையில் வைத்து கொள்ளலாம். அவர்களின் ஆசிர்வாதம் இருக்கும் போது தான் நாம் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழமுடியும்.
பூஜை அறை மிகவும் சுத்தமாக இருத்தல் அவசியம். ஒன்று இரண்டு படத்தை மட்டுமே வைத்தது பூஜிக்க வேண்டும். கடவுளின் திரு உருவங்கள் நம் மனதில் பதியும் படி உருவங்களை பார்த்து தியானிக்க வேண்டும். இதுவே சிறப்பான பூஜைகள் ஆகும்.

வீட்டில் இடம் குறைவாக இருக்கும் போது, பூஜை அறை, படுக்கை அறைக்குள் அல்லது படிக்கட்டுக்குகீழ் மற்றும் குளியலறை பக்கத்தில் வராமல் வைக்க வேண்டும். அப்படியே வைக்கும் கட்டாயம் இருந்தால் அந்த அமைவிடத்தை கதவு வைத்த அமைப்பாக இருத்தல் அவசியம் ஆகும்.
பூஜை அறையில் உள்ளே தேவையில்லாத பொருட்களை வைத்து கொள்ள கூடாது. பூஜை அறை வர்ணம் வெள்ளை நிறம் மற்றும் மஞ்சள் கலந்த வெளிர்நிறமாகவும், நீல நிறத்திலும் இருக்கலாம்.

 

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]