வாஸ்து படி வாஸ் பேசின் எங்கே வைப்பது?, according to vastu where to keep wash basin

வாஸ்து படி வாஸ் பேசின் எங்கே வைப்பது?, according to vastu where to keep wash basin ? # vasthu,சமையலறையில் sink வாஸ்து சாஸ்திரம்,vastu jothidam tamil,vastu Shastra,vasthu,house,construction,builders,plot,flat,வீடு,வாஸ்து,வாஸ்து சாஸ்திரம்,How to construct a toilet as per vastu,டாய்லெட்,கழிவறை,கழிப்பறை,toilet,toilet vastu /கழிவறை வாஸ்து/டாய்லெட் வாஸ்து / where to construct a toilet as per vastu,vastu jothidam tamil,vastu Shastra,vasthu,house,construction,builders,plot,flat,வீடு,வாஸ்து,வாஸ்து சாஸ்திரம்,How to construct a toilet as per vastu,டாய்லெட்,கழிவறை,கழிப்பறை,toilet,TV Vastu explained in tamil. வாஸ்துப்படி டிவி எங்கே வைக்க வேண்டும்? ,சமையலறை வாஸ்து,வடகிழக்கில் சமையல் அறை,வடகிழக்கில் சமையலறை,அடுப்பு வைக்கும் திசை,வடமேற்கு சமையல் அறை வாஸ்து,வட மேற்கு சமையல் அறை,kitchen vastu in tamil,samayalarai vastu in tamil,vastu pariharam in tamil,alayam selveer,