வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டின் உள்ளே அறைகளின் அமைப்பு.

வீட்டின் உள்ளே அறைகளின் அமைப்பு

 

வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டின் உள்ளே அறை
வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டின் உள்ளே அறை

 

 

 

 

 

 

ஒரு இல்லத்தின் வடகிழக்கில் குழந்தைகள் படிப்பதற்கு மற்றும் வரவேற்பு அறைகளாக உபயோகப்படுத்தலாம்.

வடகிழக்கு சார்ந்த வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு சார்ந்த கிழக்கு பகுதியில் விரதம் இருப்பவர்கள் மற்றும் சிறிய அலுவலக அமைப்பை ஏற்படுத்தி பயன்படுத்தலாம்.

குளியல் மற்றும் கழிவறைகளை மொத்த வீட்டிற்கு வடமேற்கில் இருப்பது மிகவும் நன்று.என்னைப்பொருத்தவரை தென்மேற்கு அறைக்கு கூட கழிவறைகளை இணைத்து அமைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றுதான் சொல்லுவேன்.

தென்கிழக்கில் சமையல் அறைக்கு உகந்த இடமாகும். ஒரு சில இடங்களில் வடமேற்கில் அமைக்கின்றனர். அதனையும் கூட தவிர்பது நல்லது என்றுதான் சொல்லுவேன்.

தெற்கு மற்றும் மேற்கு மையத்தில் இரண்டாவது தலைமுறை அல்லது இரண்டாவது படுக்கை அறைகளை மற்றும் வீட்டிற்கு உட்புற படிக்கட்டுக்களை அமைப்பது நல்லது.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.