வாஸ்து அமைப்பாக இல்லம் இருந்தால், உடல் ரீதியான நோய்களுக்கு தீர்வு உண்டா?

Vastu-House-
Vastu-House-

வாஸ்து அமைப்பாக இல்லம்

 

நாம் வசிக்கின்ற இல்லமே மனிதனின் அனைத்து செயல்களையும் நடத்துகிறது என்பது உண்மை.  ஓரு மிகப்பெரிய நோயின் பாதிப்பு இருந்து ஒரு புதிய கட்டிடத்தில் வாஸ்து அமைப்போடு பொருந்தி இருக்கின்ற கட்டிடத்தில் வசிக்கும் போது கட்டாயமாக நோயின் பாதிப்பில் இருந்து வெளியேற முடியும்.

எது எப்படியோ மருத்துவ சிகிச்சை என்பது வரும்முன் காப்பது என்பதே.என்னதான் வாஸ்துபடி  கட்டிடம் இருந்தாலும்,  நோய் வந்தபிறகு வைத்தியம் என்பது காலம் கடந்த பிறகு செய்யக்கூடாது.  ஒரு தவறாக வாஸ்து அமைப்பில் உள்ள இல்லத்தை  நல்ல வாஸ்து அமைப்பினை  கொண்டு வர கட்டாயமாக ஒரு ஆறு மாதங்களாவது தேவைப்படும்.அதற்குள்ளாக மருத்துவத்திற்கு கட்டுப்படாத ஒரு  நோயின் தாக்குதல் என்பது மனிதனை அளித்துவிடும் என்பது நான் பல இடங்களில் கண்கண்ட உண்மை.

Vastu-House-
Vastu-House-

ஆக  நமக்கு  ஒருசில விசயங்களில் கஷ்டம் வருகிறதோ இல்லையோ,பணத்தில் சிரமங்கள் இருக்கிறதோ இல்லையோ,வாஸ்துவை நம்புகின்றோமோ இல்லையோ,வாஸ்துவின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு ஒரு கட்டிடம் கட்டும்போது அக்கட்டிடம் நமக்கு வாழ்க்கையில் அனைத்து செயல்களிலும் துணையாக இருக்கும்.

 

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in chennai
vastu consultant in chennai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivathu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]