வாஸ்து அமைப்பில் காலி இடங்களை எங்கே விட வேண்டும்.?

Vastu-Shastra
Vastu-Shastra

வாஸ்து அமைப்பில் காலி இடங்கள்

 

கட்டிடத்தின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு அதிக இடங்களை விட வேண்டும். இந்த விதி எல்லா திசைகளைப் பார்த்த வீடுகளுக்கும் பொருந்தும். சிலர் தெற்கு மற்றும் மேற்கு பார்த்த வீடுகளில் தெற்கு மற்றும் மேற்கு பகுதியில் அதிக இடங்கள் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் இடங்களே இல்லாது அமைப்பாக, இல்லத்தை அமைப்பார்கள். அது வாஸ்து சாஸ்திர அமைப்பில் மிகப்பெரிய தவறு ஆகும்.

 

இப்படி வடக்கு மற்றும் கிழக்கு இடங்கள் இல்லாமல் ஒரு கட்டும் போது அங்கு அவர்களின் சூல்நிலை அவர்களின் நேரம் நன்றாக இருக்கும் போது அங்கு வசிக்காமல் வெளியேறி விடுவார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தொடர்ந்து வசிக்கும் போது அங்கு உடல்நிலை சார்ந்த பாதிப்பு ஏற்படும் அல்லது மிகமோசமான அகால மரணங்களை சந்திக்கும் சூல்நிலை ஏற்படும்.இந்த அமைப்பின் படி ஒரு இல்லம் இருக்கிறது என்றாலே உடனடியாக வாஸ்து அமைப்பில் மாற்றம் செய்து அந்த வீட்டில் தொடர்ந்து வசிக்க வேண்டும். அதனை விடுத்து தவறான வீட்டில் வசிப்பது மரம் ஏறி கைகளை விடுவதற்கு சமமானது ஆகும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in chennai
vastu consultant in chennai

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]