ஒரு வீட்டில் பூஜை அறைகள் சார்ந்த விசயமாக எதனை குறிப்பிடுவீர்கள்?

 

வாஸ்துவில் பூஜை அறைகள்
வாஸ்துவில் பூஜை அறைகள்

 

 

 

 

 

 

எனது வாஸ்து பயணத்தில் ஏற்பட்ட அனுபவங்களைதான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். வடமேற்கில் இறை வழிபாட்டு விசயத்திற்காக இடம் ஒதுக்கி இருந்தாலும், அது சரியான இடமாக இருந்தாலும் அங்கு கடைபிடிக்கும் விதிகளை புறம் தள்ளும் போது அந்த பூஜை அறைகளே தவறாக வேலை செய்யும் என்பது எனது கருத்து.ஒரு சில இல்லங்களில் தெற்கு பார்த்த வாயில் அமைப்பு ஏற்படுத்தி இருப்பார்கள்.ஆனால் கிழக்கு மற்றும் வடக்கு திறப்பு என்பது இல்லாமல் இருக்கும். வீட்டிற்கு எப்படி வடக்கு மற்றும் கிழக்கு திறப்பாக இருக்க வேண்டுமோ அதுபோல ஒரு பூஜை அறைகளுக்கு வடக்கு  அல்லது கிழக்கு  பகுதிகளில் என்றும் திறப்பு என்பது வேண்டும். அந்த திறப்பின் நேர்பகுதி வீட்டிற்கு வெளிபகுதிகளுக்கும் திறப்பு என்பது வேண்டும். அப்போது மட்டுமே ஒரு சரியான திசையில் இருந்தாலும் சரியான பூஜை அறை என்று சொல்ல முடியும்.அடுத்ததாக வடக்கு பகுதியில் உயர்ந்த மரங்களை வைக்க கூடாது என்று வாஸ்து விதிகள் கூறுகிறது. ஆனால் அங்கு உள்ள வேம்பு போன்ற மரங்களை கடவுள் மரம் என்று அவர்களே ஒரு துணியை கட்டி வழிபாடுகள் செய்வதும் மிகப்பெரிய தவறுகள் ஆகும்.அதேபோல எங்கள் கொங்கு நாட்டில் எனது சமுதாய மக்களான வேளாளர்கள் தங்கள் இல்லத்தில்,மற்றும் அவர்களின் நிறுவனங்களில் வடகிழக்கில் வேளாண் மரம் இருந்தால் அது தெய்விக மரம் என்றும் அதனை எக்காரணம் கொண்டும் வெட்டக்கூடாது என்றும் என்னிடம் சொல்வார்கள். அதுவும் மிகப்பெரிய தவறு ஆகும்.


அதேபோல என்னைப் போல வாஸ்து நிபுணர்கள் வாஸ்து பயணமாக செல்லும் போது மக்களின் மனநிலைக்கு தகுந்த அமைப்பாக வாஸ்து சொல்லிவிட்டு வந்து விடுகின்றனர். இதனையும் நான் தவறு என்பேன்.அதாவது தவறான தென் கிழக்கு வாசல் உள்ளது என்றாலே அதனை எடுத்து மாற்றி வைக்க வேண்டும் என்றாலே வாஸ்து விதிகளின் படி மாற்றி தானே ஆகவேண்டும். ஆனால் தவறான பழைய வாயில் அங்கேயே இருக்கட்டும். நீங்கள் என்ன செய்கிறிர்கள் என்றால்,வாசல் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் ஒரு சிறிய வட்டமான கால் அடிக்கு துளை ஏற்படுத்தி விடுங்கள் போதும் என்று தவறாக வழிகாட்டும் வாஸ்து நிபுணர்களின் பேச்சை கேட்டு உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கும் நபர்களையும் சந்தித்துள்ளேன்.


இந்த இடத்தில் அவர்களின் கர்மா மற்றும் வினைகள் மட்டுமே வேலை செய்கிறது என்பேன்.அங்கு வாஸ்து என்பது ஒரு சில உயிர் சார்ந்த இழப்புக்களை சந்தித்த பிறகு வாஸ்துவை உணர்ந்து செய்ய முடிவு செய்வார்கள் என்பது மட்டும் உண்மை.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

best vastu consultant in tamilnadu
best vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]