வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டில் பொருள்களை வைக்கும் முறை.

வாஸ்துப்படி  வீட்டில் பொருள்களை வைக்கும் முறை.

வீட்டில் பொருள்களை வைக்கும் முறை.
வீட்டில் பொருள்களை வைக்கும் முறை.

 

 

 

 

 

 

ஒருவர் புதிய வீடு வாஸ்து அமைப்பில் கட்டியபிறகு நல்லநாள் பார்த்து,நல்ல முகூர்த்த நாளில் குடியேறுகின்றோம்.அப்படி இந்த நிகழ்வு முடிந்த பிறகு புதிய வீட்டில் பொருள்களை வைக்கும் முறைகளைப்பற்றி பார்ப்போம். முதலில் கடவுள் படங்களை பூஜை அறையில் தென்மேற்கு தொடங்கி கிழக்கு மற்றும் வடக்கு பார்த்த அமைப்பாக வைப்பது நல்லது.

அடுத்தபடியாக சமையல் அறையில் சமையலுக்கு தேவையான பொருள்களை தென்மேற்கு தொடங்கி தெற்கு வரை மற்றும் வடமேற்கு வரை வைத்துக்கொள்ளவும்.அதற்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள அயனசயன போகத்தை கொடுக்கக்கூடிய படுக்கை அறைகளைப் பற்றியும் பணம் வைக்கும் பெட்டிகளின் விபரங்களை பார்ப்போம்.கட்டிலை தெற்கு சுவரை ஒட்டியோ,மேற்கு சுவரை ஒட்டியோ,அந்த அறையின் நீள அகல அமைப்பைப் பொருத்து கட்டிலை வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் ஒட்டிய அமைப்பை தவிர்த்து உபயோகப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது.

அதேபோல பணம் வைக்கும் பணப்பெட்டி வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பார்த்து இருப்பது நலம்.அதனை வடக்கு பார்த்து வைக்கும் போது எக்காரணம் கொண்டும் வாயு மூலையை பார்க்கும் அமைப்பாகவோ,அல்லது கிழக்கு பார்த்த அமைப்பாக வைக்கும் போது,தென்கிழக்கு திசையை பார்க்காமல் இருப்பது போல அமைப்பது நல்லது. இதனை பார்ப்பதற்கு நல்ல வாஸ்து நிபுணரை திசைகாட்டிக்கு பார்த்து வைப்பது உங்கள் பணப்பெட்டி எப்பொழுதும் பணம் பஞ்சம் கொடுக்காத நிலையை வழங்கும்.அதேபோல பணப்பெட்டி மரம் நமது முன்னோர்கள் உபயோகித்த நல்ல ஆகர்சன சக்தியை கொடுக்கும் மரமாக இருக்க வேண்டும். இன்று தமிழ்நாட்டில் பழங்கால முறையில் பணப்பெட்டி செய்யும் இடம் என்று பார்த்தால் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மட்டுமே செய்கின்றனர்.என்னை வாஸ்து பார்க்க அழைக்கின்ற மக்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து வருகின்றேன்.

எந்த பொருளையும் ஒழுங்காக தெற்கு மற்றும் மேற்கு சுவரின் பகுதியில் மட்டுமே வைப்பது நல்லது. அதேபோல எடுத்தபொருள் எடுத்த இடத்தினில் வைப்பது மிகவும் நல்லது. அப்பொழுது வீடு என்பது அற்புதமான அதிசயம் நிறைந்த வாழ்க்கையை வழங்கும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:

+91 99650 21122,
+91 83000 21122,
வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

Android App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.vasthusastram

E-mail:

[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.