வாஸ்துப்படி வாயில்கள் அமைக்கும் முறைகள்,

வாஸ்துப்படி வாயில்கள்
வாஸ்துப்படி வாயில்கள்

 வாஸ்துப்படி வாயில்கள் அமைக்கும் முறைகள்,

எக்காரணம் கொண்டும் தலைவாயில் முன்பு சுவர் அமைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடாது. அப்படி அமைக்க முடியாத சூல்நிலை இருக்கின்ற போது ஒரு ஜன்னல் அமைப்பாவது ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதிகபட்சமாக நேருக்குநேர் பின்வாசல் கதவு வரவேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஒருசிலர் பின்வாசல் கதவு நேருக்குநேர் அமைப்பில் வரவேண்டும் என்பார்கள். இதனை தலைவாயில் இருக்கும் இடத்திற்கு மட்டுமே பார்த்தால் போதும். எல்லா இடங்களிலும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது.

ஒருசில இடங்களில் உள்வாயில் அமைப்பாக சிறிய அமைப்பில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக குறுகிய அமைப்பாகவும்,உயரம் குறைவாகவும் அமைப்பார்கள். அதுவும் தவறு ஆகும். எக்காரணம் கொண்டும் தெற்கு மற்றும் மேற்கு புற அறைகளின் கதவு சிறிய அமைப்பாக உயரத்தில் முடிந்தால் கொஞ்சம் குறைவாக அமைப்பது சிறப்பு. அதுவே தெற்கு மற்றும் மேற்கு பார்த வீடுகளில் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு புற கதவுகள் கட்டாயமாக அகலமும் உயரமும் அதிகமுள்ள அமைப்பாக இருக்க வேண்டும்.

கதவு எண்ணிக்கை ஒன்று மற்றும் இரண்டு, நான,ஆறு,எட்டு,பத்து எண்ணிக்கை அமைப்பை ஒத்திருக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் ஜன்னல்கள் ஆகட்டும், கதவுகள் ஆகட்டும் இரட்டை படை எண்ணிக்கையில் இருப்பது சிறப்பு. வீட்டின் சுற்று சுவர் கதவுகளையும்,அதாவது காம்பவுண்ட் கதவுகளையும்,கழிவறை கதவுகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு எண்ணிக்கையில் சேர்க்க கூடாது.அதேபோல இரும்பு கதவுகளையும் கணக்கில் சேர்க்க கூடாது.

 

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]