வடமேற்கு வாஸ்து தவறுகள்/Northwest Vastu Mistakes

சில வீடுகள் வடமேற்கு படி வைத்துப் போட்ட பிறகு, அந்த இடத்தில் வாசல் அளவு உயரம் ஒரே அளவில் இருந்து, அதே வீட்டில் வடகிழக்குப் பகுதியில் குளிக்கும் அறை கழிவறைகள் இருந்தால் சுற்றுச்சுவர் இருந்தால்கூட அந்த வீடுகளுக்கு தவறான பாதிப்பைக் கொடுக்கும்.கடன் மற்றும் உயிர் சார்ந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.வடமேற்கு வாஸ்து தவறுகள்,Northwest Vastu Mistakes,Northwest Facing House Vastu,வாஸ்து தவறுகள்,Vastu for North West Facing House,

மேலும் விபரங்களுக்கு,

Arukkani_Jagannathan.

ஆயாதிவாஸ்துநிபுணர்.

நல்லதே நினைப்போம்.
நம்பிக்கையோடு
செயல்படுவோம்.
நம்பி #வாஸ்துப்படி வீட்டை கட்டுவோம்.
நலமாக வாழ்வோமாக.

ph/whats : +91 99418 99995