மறவாமல் வாக்களிப்போம்

மறவாமல் #வாக்களிப்போம்.

#Vote | #Election | #April6

வாக்களிப்பது நமது கடமை
#ஏப்ரல்_06

#ஓட்டு போடுங்கள்
#ஓட்டளிப்போம்
#tamilNews​​​​​​​​​​​​​​​​​ தமிழ்_செய்திகள்​​​​​​​​​​​​​​​​​ #செய்தி​
#Chennaivastu #PollingBooth_chennai #Election2021 #TNElections​​ #ElectionCommission
#தமிழ்நாடு_தேர்தல்