மனிதர்களின் அன்றாட செயல்கள் பற்றிய விளக்கம்

அதிர்ஸ்டகரமான வாழ்வுக்கு உரிய செயல்கள்

ஒரு சில மக்கள் பணம் கொடுக்கும் போது கூடவே வெற்றிலையை வைத்து கொடுக்கின்றனர்.அது மிகவும் சாஸ்திர அமைப்பில் தவறு ஆகும். வெற்றிலை என்பது அதிஷ்டத்தை நமக்கு அள்ளித்தரும் இலை ஆகும்.அதனால் தான் வெற்றி இலை என்று சொல்லியுள்ளனர் நமது முன்னோர்கள்.

 

வாழ்வுக்கு வாஸ்து
வாழ்வுக்கு வாஸ்து

எனக்கே கூட நமது மக்கள் வாஸ்து நான் பார்த்துவிட்டு எனக்கு பணம் கொடுக்கும் போது வெற்றிலை வைத்து கொடுப்பார்கள். அதனை அங்கு சொல்லி விட்டு வருவேன்.வெற்றிலையில் பணம் வைத்து கொடுக்கும் இடம் இரண்டு இடம் மட்டுமே என்று, ஒன்று இறைவனுக்கு மற்றொரு இடம் பபுதிய மணமக்களுக்கு.வேறு இடங்களில் வெற்றிலையை வைத்து பணம் யாருக்கும் கொடுக்ககூடாது.அப்படி கொடுக்கும் போது நமது அதிர்ஷ்டம் நமக்கு துணை புரியாது.

 
வீட்டில் உணவு அருந்தும் போதும்,தேநீர் அருந்தும் போதும், யாரிடமாவது பேசிக்கொண்டு இருக்கும் போதும்,வடக்கு மற்றும் கிழக்கு நோக்கியே அமர்ந்து பேச வேண்டும். குளிக்கும்போது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு நோக்கிய வண்ணம் குளிப்பது நல்லது. பிறருக்கு பணம் கொடுக்கும் போதும், வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பார்த்த அமைப்பில் கொடுக்க வேண்டும்.

vastu consultant in tamilnadu

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivathu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

Contact: +91 83000 21122,+91 99650 21122(whatsapp)