பொடக்காலி / புழக்கடை/கொல்லைப்புறம்

பொடக்காலி – புழக்கடை,கொல்லைப்புறம்,Mayana kollai – மயான கொள்ளை,வீட்டின் பின்புறம் வாஸ்து,வீட்டின் பின்புறம் காலியிடங்கள் வாஸ்து சாஸ்திரம், Backyard Vasthu Shastram,பிரபஞ்ச வாஸ்து,Out House Vasthu, கிளை வீடு வாஸ்து,கோவிலின் எதிரே உள்ள வீட்டின் வாஸ்து,வீட்டில் ஆண்கள் வேலைக்கு போகாமல் இருப்பதற்கு காரணமான வீடு ,வீட்டிற்கு முன்புற வாயில் பின்புற வாசல் ,பெண்கள் புழங்குவதற்கு ஏற்றதாக வீட்டின் பின்புறம், வீட்டை செப்பனிடம் முன் வாஸ்து நிபுணர்,வாஸ்து – வீட்டு மனை – சர்வமங்களம், ஈசான மூலையில் பூஜை அறை,