பூமியும் மற்ற கிரகங்களும்.

jodhidam &vastu
jodhidam &vastu

பூமியும் மற்ற கிரகங்களும்.

இந்த பூமியைச்சுற்றி சூரியன், சந்திரன்,செவ்வாய்,புதன்,  வியாலன்,வெள்ளி,சனி மற்றும் ராகு கேது என்கிற கிரகங்கள் இருக்கின்றன.இவைகள் ஒவ்வொரு திசைகளில் இருந்துகொண்டு நமக்கு அதன் கதிர்களை வீசி வருகின்றன.


இந்த இடத்தில் ஒருவர் பிறந்த நேரத்தில் எந்த கிரகங்கள் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி வரும் போது எப்படி தரையில் ஒட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றதோ அதுபோலவே,நாமும் இருகாகின்றோம்.இயற்கையாகவே அந்தந்த கிரகங்கள் அந்தந்த இடத்தில் இருந்துகொண்டு பூமியின் மீது தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தி ஆளுமை கொள்கின்றன.

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சுக்கிரன் கிழக்கு சார்ந்த தென்கிழக்கில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றது. அதேபோல செவ்வாய் தென்கிழக்கு சார்ந்த தெற்கு பகுதிகளில் தனது ஒளியை செலுத்துகின்றது. தென்மேற்கு பகுதியில் ராகுவும்,மேற்கு பகுதியில் சனியும்,வடமேற்கில் சந்திரனும்,வடக்கில் புதனும் வடகிழக்கில் குருவும் சூரியன் மற்றும் சந்திரன் கிழக்கு மற்றும் நடுப்பகுதியில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றது.இந்த இடத்தில் ஒருவரின் ஜாதகத்தில் அவர் பிறந்த நேரத்தில் எதாவது ஒரு கிரகம் தனது ஒளகயை செலுத்தாமல் பாதிக்கும் போது அந்த கிரகத்தின் தன்மை கிடைக்காது. இது ஜோதிட ரீதியாக என்று சொல்லலாம்.


இப்படி இருக்கின்ற ஜாதகத்தை மாற்ற முடியாது. ஆனால் ஒரு இல்லத்தை நல்ல முறையில் வாஸ்து சொல்லுகின்ற அமைப்பினை ஏற்படுத்தி வாழும்போது அனைத்து கிரகங்களும் நன்மையை  கொடுத்து நல்ல படியாக வாழ முடியும். ஆனால் ஒரு வீடு அமைக்கும் போது எக்காரணம் கொண்டும் அநாத பகுதியின் தன்மை கெடாத அமைப்பாக அமைக்க வேண்டும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]