பூஜை அறைகளுக்கு வாஸ்து

vastu for windows
vastu for windows

பூஜை அறை

பூஜை அறை என்பதனை எங்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஆனால் இறை படங்களை கிழக்கு மற்றும் வடக்கு பார்த்த அமைப்பாக வைப்பது நல்லது. ஒருசிலர் மாடிப்படிகளுக்கு அடியில் சுவாமி அறையை ஏற்படுத்துவார்கள்.அந்த அமைப்பு என்பது நமது இந்திய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் கிடையாது. அப்படி யாரவது வைத்து இருந்தால் மாற்றி அமைத்து கொள்வது நல்லது. அதைபோல புதிய இல்லங்களை அமைப்பவர்கள் குறிப்பாக மூன்று இடங்களில் பூஜை அறையை அமைக்காமல் தவிர்க்க வேண்டும். அதாவது வடகிழக்கில் மற்றும் தென்மேற்கு பகுதியில் மற்றும் படிகளுக்கு அடியில் எக்காரணம் கொண்டும் அமைக்க கூடாது.

பூஜை சார்ந்த விசயங்களுக்கு தனியாக ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தாது தனியாக மாடம் போன்ற அமைப்பாகவும், செல்ப் அமைப்பிலும் வைத்துக்கொள்வதில் தவறுகள் கிடையாது.
ஒருசிலர் தலைவாசல் எதிரில் கழிவறைகயோ பூஜை அறையோ இருக்கலாமா என்றால் இருக்கலாம் என்பதுதான் எனது பதில்.

பழைய பழந்தமிழர் நூல்கள் வடகிழக்கில் மற்றும் தென்மேற்கில் பூஜை அறை வைத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று எழுதி இருந்தாலும்,ஒரு மனிதர்களின் இன்றைய நடைமுறை வாழ்வில் இத்திசையில் உள்ள பூஜை அறைகள் துணை புரிவதில்லை.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in chennai
vastu consultant in chennai

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.