பழங்கால முறையில் திருஷ்டி கழிப்பது / What is Thrushti

பழங்கால முறையில் திருஷ்டி கழிப்பது,What is Thrushti? , திருஷ்டி என்பது என்ன,திருஷ்டி சுற்றி போடுதல்,குழந்தைகளுக்கு திருஷ்டி கழிக்க பின்பற்றப்படும் முறைகள்,திருஷ்டியைக் கழிக்க,கண் திருஷ்டி,தாந்த்ரீக பரிகாரங்கள், கண் திருஷ்டி செடி, கண் திருஷ்டி நீங்க என்ன செய்யலாம், திருஷ்டி கழிக்கும் மந்திரம், கண் திருஷ்டி சுத்தி போடுவது எப்படி, கண் திருஷ்டி அகல மந்திரம், கண் திருஷ்டி கணபதி, கண் திருஷ்டி விநாயகர் படம், கண் திருஷ்டி எலுமிச்சை,திருஷ்டி கழிக்கும் முறைகள் , HOW TO REMOVE DRISHTI,மேலும் விபரங்களுக்கு #Arukkani_Jagannathan. #ஆயாதி_வாஸ்து_நிபுணர். நல்லதே நினைப்போம். நம்பிக்கையோடு செயல்படுவோம். நம்பி #வாஸ்துப்படி வீட்டை கட்டுவோம். நலமாக வாழ்வோமாக.