படிக்கட்டுகளும் வாஸ்துவும்

வாஸ்து அமைப்பில் படிக்கட்டு
வாஸ்து அமைப்பில் படிக்கட்டு

வாஸ்து அமைப்பில் படிக்கட்டு


படிக்கட்டு என்பது பலவிதம் அதிலும் வீட்டுக்கு வீடு படிகளும் பலவிதம் ஆகும். ஒரு வீட்டில் படிகளை அமைக்கும் போது மிகவும் கவனத்துடன் அமைக்க வேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் ஒரு தவறான படிக்கட்டுக்களை அமைத்து குடும்ப வாழ்வில் அல்லல்படும் நிலையை பெறக்கூடாது.சில இடங்களில் மேஸ்திரிகளும், கட்டிடம் கட்டும் பொறியாளர்களும்,எனக்கு தெரியாத வாஸ்தா? நான் கட்டாத கட்டிடமா? என்று வீட்டுகாரர்களுக்கு அறிவுறையும் அதிகாரமும் செய்வார்கள். அதாவது தனக்கு தெரிந்தது தான் வாஸ்து என்பார்கள். இந்த இடத்தில் அங்கு அபாபடி அமைத்தேன்.அவர்கள் நன்றாக இருக்கின்றனர். இங்கே இவர்கள் நன்றாக இருக்கின்றனர். என்பார்கள்.பொறியாளர்களுக்கும் மேஸ்திரிகளுக்கும் எனது அறிவுறை தயவு செய்து ஒருவரின் வாழ்க்கையில் விளையாட்டு செயலை செய்ய வேண்டாம். உங்களுக்கு தெரிந்தாலும் ஒரு வாஸ்து நிபுணரை துணைகொண்டு சந்தேகம் சரி செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுங்கள். ஏனெனில் மனித வாழ்வு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே.


இந்த இடத்தில் எனது வாஸ்து பயணத்தில் என்னை ஒருவர் அழைக்கின்றார்.வீட்டை சரியான அமைப்பில் கட்டியுள்ளேன்.ஆனால் படி மட்டும்  தவறாக உள்ளது வேறு எதனையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது.இந்த ஒரு தவறுக்கு மட்டும் உங்களை அழைக்கின்றேன் சரியான ஆலோசனை கூறவும் என்றார்.


அங்கு சென்று பார்வையிடும் போது வெளிப்புறத்தில் தவறான படி அமைப்பை ஏற்படுத்தி விட்டார்கள். ஆக அநாத இல்லத்தின் படி அமைப்பு வாஸ்துபடி இருக்க வேண்டும் என்றால் கட்டாயம் புதிதாக கட்டிய படியை இடித்து தான் புதிய அமைப்பில் படி அமைக்க வேண்டும். அதனையும் அவர்களிடம் விளக்கம் அளித்து படியை எடுக்க ஆலோசனை அளித்து விட்டு வந்தேன்.ஆக படியை சரியான முறையில் அமைக்க தெரியாத மேஸ்திரி மற்ற விசையங்களிலும் சரியாக செய்வார்கள் என்பதற்கு என்ன உத்திரவாதம்.யார் உத்திரவாதம் அளிக்க முடியும். ஆக  யாராக இருந்தாலும் அது நானாக இருந்தாலும்,வீம்புக்காக மற்றவர்களின் வாழ்வில் விளையாட்டு செய்யாமல் சரியான முறையில் சாஸ்திரங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது எனது வேண்டுகோள்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in chennai
vastu consultant in chennai

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]