தெற்கு அக்னி மூலைத் தெருகுத்து

தெற்கு அக்னி மூலைத் தெருகுத்து

 

 

 

 

 

தெற்கு அக்னி மூலைத் தெருகுத்து வியபாரத்திற்கு ஏற்றது.மேற்கு வாயு மூலைத் தெருக்குத்து சட்ட நுணுக்கங்களுக்கு ஏற்றது.
வடக்கு வாயு மூலை தெருக்குத்து பிரச்சினைகள் தரும். கிழக்கு
அக்னி மூலை தெருக்குத்து பிரச்சனைகள் தரும்.மேற்கு நைருதி
மூலை தெருக்குத்தும் பிரச்சனைகள் தரும்.
ஒரு மனைக்கு வடக்கிலும் கிழக்கிலும் பாதை இருந்தாலும்,

வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கும் முன் அல்லது செப்பனிட ஆரம்பிக்கும்
முன் சரியான நேரத்தில் அருகம்புல், துளசி கொண்டு மனையின்
ஈசானியத்தில் வாஸ்து பூஜை [ பூமி பூஜை ]செய்தல் மிக நல்லது.வீட்டை செப்பனிடம் முன் வாஸ்து நிபுணர்களைக் கொண்டு தீர
நிதானமாக ஆராய்ந்த பின் பழுது பார்க்கும் பணியை வேகமாகவும்
கவனமாகவும் செய்து முடிக்க வேண்டும்.வீடு பழுது பார்க்கும் பணிகளை மெதுவாகச் செய்தாலும்
பரவாயில்லை பாதியில் நிறுத்தவேக் கூடாது.

vastu consultant in Qatar,
vastu consultant in bahrain,
vastu consultant in dubai,
vastu consultant in Oman,
vastu consultant in saudi arabia,
vastushastra consultants for office,
vastushastra consultants for property,
vastushastra consultants for residence,
vastushastra consultants for shops,
vastushastra consultants for factory,
vastu house plans for 40×60,
indian vastu in tamil,
indian vastu in tamil language,
vastu building plans,
vastu for main entrance,
list of tamil vastu days 2018
tamil vastu pariharam,
tamil vastu palangal,
vastu astrology in tamil,
vastu architecture,
a perfect vastu house,
vastu bhagwan,
vastu height of building,
vastu images,
Vastu for Industry,
the best vastu consultant in chennai,
vastu consultant in erode,
vastu consultant in trichy,
vastu consultant in Tiruppur,
vastu consultant in tirupur,
vasthu consultant in Tiruppur,
best vasthu consultant in tirupur,
vasthu consultant in tirupur,
vasthu consultant in Tiruppur,
vastu consultant in madurai,
vastu consultant in tamilnadu,
vastu consultant in salem,
vastushastra consultants for residential,
vastushastra consultants,
vastushastra consultants for commercial,
vastushastra consultants for business,
vastushastra consultants for office,
vastu consultant in sri lanka,
vastu consultant in Singapore,
vastu consultant in Malaysia,
vastu consultant in uae
vastu consultant in united_arab_emirates,
vastu consultant in Kuwait,
tamilvasthu,