ஆண்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்க சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்.

இன்றைய காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகாது ஆண்களும் பெண்களும் காலம் கடந்து திருமணம் ஆகாது வாழ்கின்றனர். ஆண்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்க இந்த ஸ்லோகத்தை தினமும் சொல்லி வந்தால் விரைவில் நல்ல பலனை எதிர்பார்க்க முடியும்.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. விதேஹி தேவி கல்யாணம்
விதேஹி விபுலாம் ச்ரியம்
ரூபம் தேஹி ஜயம் தேஹி
யசோ தேஹி த்வி÷ஷா ஜஹி.

2. பத்னீம் மனோரமாம் தேஹி
மானோவ்ருத்தனு ஸாரீனீம்
தாரினீம் துர்கஸம்ஸார
ஸாகரஸய குலோத்பவாம்.

3. விதேஹி தேவி கல்யாணம்
விதேஹி விபுலாம் ச்ரியம்
ரூபம் தேஹி ஜயம் தேஹி
யசோதேஹி த்விஷா ஜஹி

 

vconsultant in Malaysia,astu tamilnadu,
vastu consultant in sri lanka,
vastu consultant in Singapore,
vastu 
vastu consultant in uae
vastu consultant in united_arab_emirates,
vastu consultant in Kuwait,
vastushastra consultants for property,
vastushastra consultants for residence,
vastushastra consultants for shops,
vastushastra consultants for factory,
vastu in chennai,
the best vastu consultant in chennai,
vasthu consultant in singapore,
vastu consultant in malaysia,
vastu consultant in singapore,
vastu consultant in singapore,vasthu consultant in penang,
vasthu consultant in pahang,
vastu consultant in tirupur,
vastu consultant in coimbatore,
vastu fish price in coimbatore,
vasthu consultant in coimbatore,
vasthu in coimbatore,
vastu tips,
vastu services chennai,
vastu services chennai tamil nadu,
vastu specialist in chennai,
vastu consultant chennai,
vastu expert chennai,
vastu consultant in chennai,
vastu in chennai,
the best vastu consultant in chennai,
vastu consultant in tirupur
tamilvastu,