நமது தகுதிக்கு மீறி கடன்

tamil vastu consultant in india
tamil vastu consultant in india

 வீடு கட்டுவதை நமது தகுதிக்கு மீறி கடன் வாங்கி கட்டலாமா?

வாஸ்துபடி வீடு இருந்து மலை மேல் ஏறிநின்று பள்ளத்தில் குதித்தால் கைகால் உடையாதா என்றால் கட்டாயமாக அடி படும்.அதுபோலத்தான்.வருமானம் இல்லாத ஒருவர் வாஸ்துப்படி வீடுகட்டுவதும்,அந்த இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு ஒருவரின் நேரத்தின் அடிப்படையில் இவர் அவருக்காக கட்டி கொடுக்கிறார் என்று எடுத்துக்கொண்டு கட்டுபவரின்கையில் இருந்து இல்லம் கை மாறி விடும்.

ஒரு மனிதனுக்கு என்ன வருமானம் இருக்கிறதோ அவரின் தகுதிக்கேற்ப ஒரு இல்லத்தை வாஸ்து அமைப்பில் அமைப்பது மட்டுமே சிறந்தது.ஒரு இல்லம் அமைக்கின்றோம் என்றாலே,நாம் திருப்பி கட்டுகின்ற தகுதியை பார்த்து அமைப்பது மட்டுமே சிறப்பை தரும்.

ஆக பெரிய வீடாக இருந்தாலும், சிறிய வீடாக இருந்தாலும், வாஸ்துவிதிகளையும் ,நமது பொருளாதார தகுதியும் பொருத்தி பார்த்து அமைக்கும் போது மட்டும் நமக்கு அந்த வீடு முழுமையாக வாஸ்து பொருந்திய வீடாக அமையும். இல்லையெனில்,நம்மையறியாது வாஸ்து தவறுகள் உள்ள வீடாக இருக்கும்

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99650 21122(whatsapp)

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivathu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]