எட்டாம் எண்ணுக்கான எண் கணிதம் எண் எட்டு (சனி)

எட்டாம் எண்ணுக்கான எண் கணிதம்

அனைத்து மக்களுமே 8 என்று சொன்னாலே தூர எட்டி பாய்ந்து செல்லக் கூடிய மனிதர்களாக இருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் 8 மற்றும் 8 கூட்டுத்தொகை வரக்கூடிய எண்களை எடுக்கலாமா? என்றால் என்னைப் பொறுத்த அளவில் தாராளமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பேன். அதில்  எந்த எண் முக்கியம் என்பது மிக மிக முக்கியம். அந்த வகையில் நல்ல எண்கள் என்று பார்க்கும்பொழுது எட்டு வரிசையில் 8, 26, 80, 89 இவைகள் 8 எண்ணிக்கையில் உள்ள நல்ல எண்கள் ஆகும். இந்த எண்களில் பெயர் அமைப்பதும், ஒரு கம்பெனியின், ஒரு நிறுவனத்தின் பெயர் அமைப்பதும், ஒரு வாகனத்தின் எண்களாக வாங்குவதும் நல்ல பலன்களைக் கொடுக்கும். அதே போல இந்த எட்டு எண்ணில் எதிர்மறை தரக்கூடிய எண்கள் என்று பார்க்கும்பொழுது, 35 ஒரு சுமாரான பலனை கொடுத்தாலும், 44, 53 ,62 ,71, 98 இந்த எண்கள் எதிர்மறை பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய எண்களாக இருக்கும்.ஆக  இந்த எண்களை தவிர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். எது எப்படி இருந்தாலும், எட்டு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு எண் எடுக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் பிரமிடு கணிதம் ஹிப்ரு பார்த்து எடுப்பது நல்லது.