ஈசான்ய வாஸ்து தவறுகள்.

ஈசான்ய வாஸ்து தவறுகள்.

ஈசான்ய வாஸ்து தவறுகள்.
ஈசான்ய வாஸ்து தவறுகள்.

 

 

 

 

 

 

 

ஒரு வீட்டில் பெண்களின் என்பது அதிகமாக இருக்கும் போது இதனால் ஆதிக்கம் செலுத்துவது அல்லது ஆண்கள் வெற்றி பெற முடியாமல் போவது,அல்வது கணவனை உதாசினப்படுத்துவது இதன் காரணமாக பலவிதமான பிரச்சனைகள் குடும்பங்களில் ஏற்படும். இந்த மாதிரியான பிரச்சினை இருக்கும் இடங்களில் நான் வாஸ்து பயணமாக சென்றிருக்கின்றேன்.அப்படி சென்ற ஒரு இடத்தில் ஆண் தற்கொலை செய்து கொண்ட இடத்தையும் பார்க்கும் சூல்நிலை இருந்துள்ளது.

இது போன்ற வீடுகளில் அதிகப்படியாக இந்த தவறுக்கு அந்த வீட்டின் பெண்கள் என்றும் காரணம் கிடையாது. இதற்கு முழு முதற் காரணம் அந்த வீடு வாஸ்துவில் தவறுள்ள வீடுகளே ஆகும். அதேபோல அந்த வீட்டின் பெண்கள் இதுபோல நடந்து கொள்ள அங்குள்ள ஆண்களினால் எந்தவித தவறும் கிடையாது அந்த வீட்டில் மிகப்பெரிய பலசாலியாக அல்லது ராணுவம் மற்றும் காவல்துறையில் பணிபுரியும் ஆண் மக்களாக இருந்தாலும், பாதிப்பு ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உண்டு.

Vastu-mistakes-to-avoid-as-per-Vastu-Shastra-for-house-
Vastu-mistakes-to-avoid-as-per-Vastu-Shastra-for-house-

 

 

 

 

 

 

வடகிழக்கில் உள்ள படிக்கட்டுகள்,கழிவறை மற்றும் சமையலறை அமைத்த வீடுகளில் ஆண்களுக்கு மிக மிக கடுமையான பாதிக்கப்பட்ட சூல்நிலையை கொடுக்கும். .மற்ற வாஸ்து குற்றங்களை விட முதலில் பார்க்க வேண்டிய அமைப்பு என்பது வடகிழக்கு குற்றங்கள் ஆகும்.

இக்கட்டுரையை படிக்கும் நண்பர்கள் ஒரு நல்ல வாஸ்து நிபுணரிடம் ஆலோசித்து அவ்வாறு படிக்கட்டுகள் சார்ந்த மற்ற தவறுகள் வடகிழக்கில் இருந்தால் கூடிய விரைவில் அதை மாற்றி அமைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இன்றைய வாஸ்து பயணத்தில் வடகிழக்கில் இருந்த தவறு ஒருவீட்டின் ஆண் மகனின் மரணத்திற்கு காரணமாக மாறியது. இதனால், இந்த அமைப்பை பார்த்து மனம் வேதனைபட்டு இந்த பதிவினை பதிவு செய்கிறேன்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:

+91 99650 21122,
+91 83000 21122,

 

vastu consultant in tamilnadu
vastu consultant in tamilnadu

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

Android App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.vasthusastram

E-mail:

[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.