எட்டு திசைகளில் கிழக்கு திசைக்கு வாஸ்து.

கிழக்கு திசைக்கு வாஸ்து.

पूर्व दिशा में वास्तु।
पूर्व दिशा में वास्तु।

 

 

 

 

 

 

 

இல்லத்தில் கிழக்கு மத்தியப் பகுதியே மனையில் கிழக்கு பாகம் என்கின்றோம்.இதனை நமது சாஸ்திரங்கள் இந்திரபாகம் எனறும் கூறுகிறது. இந்தபகுதியை சூரிய பகவானின் இடமாக வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது. அதேபோல இந்தப்பகுதியில் இருக்கும் தவறுகள் ஒரு இல்லத்தில் இரண்டாவது குழந்தைகள் பாதிக்கும் சூல்நிலையை கொடுக்கும். அந்தவீடடிற்கு அக்குழந்தை என்பது குடுமபதலைவராகவும் இருக்கலாம். அல்லது குடும்ப தலைவியாககூட இருக்கலாம்.எக்காரணம் கொண்டும் இந்த திசையில் கொஞ்சம் கூட காலியாக இடம் இல்லாத சூல்நிலை இருக்கக்கூடாது.

ஒரு வீட்டில் இரண்டாவது குழந்தையின் எதிர்கால வாழ்வு மற்றும் நிகழ்கால வாழ்வு இரண்டையும் நிர்நயம் செய்யும் இடமாகும். அவர்களது உயர்ந்த வாழ்க்கைக்கு உத்திரவாதம் அளிக்கும் இடமாகும். இப்பகுதியில் எக்காரணம் கொண்டும் மூடப்பட்ட அமைப்பாக இருக்கக்கூடாது. இப்பகுதியில் படி அமைப்புகள் வருவதும் மிகப்பெரிய தவறாக ஆகிவிடும். ஆகவே இங்கே மூடபட்டு உளளதாக உள்ள பூஜை அறை போன்ற அமைப்புகளையும் ஏற்படுத்துவது மிகவும் தவறு ஆகும்.

இங்கு படிக்கும் அறைகளாகவும்,கழிவறைகளை அமைக்காதும் சுத்தமான பகுதியாக பராமரிப்பு செயாய வேண்டும். அதேபோல தெனகிழக்கு சமையல் அறைக்கு வடக்கு புறத்தில் உணவு உண்ணும் அறையாகவும் உபயோகப்படுத்தி கொள்ளலாம். அப்படி உபயோகிக்கும் போது வாஸதுவில் ஒழுங்குவிதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். இங்கு எப்பொழுதும் காற்றோட்டம் இருக்கின்ற அமைப்பாக இருக்க வேண்டும்.

FOR MORE INFORMATION,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.
[best vastu
consultant in tamilnadu]

Contact:
+91 83000 21122(speech)
+91 99650 21122(whatsapp)

vasthu consultant in chennai
vasthu consultant in chennai

 

 

 

 

 

 

வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழக முதன்மை சூட்சும வாஸ்துநிபுணர்.

www.chennaivastu.com
www.suriyavasthu.com
www.bannarivastu.com

E-mail:[email protected]

நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.